Rychle najdi : vše () | byty (1) | domy (2) | na prodej (4)

» Aktuality ze světa realit

Aktuality ze světa realit

22.4.2020

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

K dnešnímu dni stále není jasné, zda a v jaké podobě bude návrh na zrušení daně předložen. Podle posledních informací Ministerstva financí se zrušením daně měli zabývat zástupci koaliční rady vlády a NERV (Národní ekonomická rada vlády) v pondělí 20.4.2020. Další oficiální vyjádření MF zatím neposkytlo.

 

Novela Zákona č. 89/2012 SB. OBČANSKÝ ZÁKONÍK

15.4. byla novela vyhlášena ve Sbírce zákonů jako zákon č. 163/2020 Sb.

Změny začnou platit od 1.7.2020.

Co se konkrétně změní v oblasti nemovitostí ?

ruší se předkupní právo (znovuzavedené k 1.1.2018)

Dočkali jsme se! Předkupní právo bude skutečně od 1.7.2020 zrušené. Konkrétně jde o změnu § 1124 a 1125 OZ. Podle nového znění budou mít od 1.7.2020 předkupní právo na dobu 6 měsíců pouze spoluvlastníci, kteří nemovitost např. zdědili. V ostatních případech je předkupní právo mezi spoluvlastníky nemovitosti zrušeno.

Možnost vzdání se předkupního práva, které se zapisovalo do katastru nemovitostí, bude jako nadbytečné rovněž zrušeno.

Předkupní právo se podle přechodného ustanovení bude vztahovat ještě na prodeje realizované do 30.6.2020.

 

20.4.2020

Nový zákon o realitním zprostředkování

Dne 3.3.2020 nabyl účinnosti nový zákon o realitním zprostředkování 39/2020 Sb.

Tento zákon nově upravuje podmínky poskytování realitního zprostředkování a některá práva a povinnosti s tím související.

Díky tomuto zákonu by mělo dojít ke zkvalitnění vztahů mezi realitním zprostředkovatelem a klientem. Zákon upravuje a vymezuje vztahy v oblasti realitního zprostředkování, posiluje ochranu klientů, zavádí nová a jasnější pravidla pro trh s realitami a také se přibližuje podmínkám Evropské unie.

Dále tento zákon nově zařadil činnost realitního zprostředkovatele do tzv. vázaných živností, neboli zprostředkovatelem nyní bude moci být pouze osoba       s potřebnou kvalifikací či certifikací.

Novinkou je také povinné pojištění odpovědnosti realitních zprostředkovatelů pro případ, že by došlo ke škodě klienta. Díky této novince může mít klient větší důvěru

a jistotu ve spolupráci s realitním zprostředkovatelem.

Také je nově stanovena písemná forma pro smlouvu o realitním zprostředkování, jejích povinných náležitostech, maximální délka výhradní smlouvy na dobu určitou může být 6 měsíců.

Důležitým bodem nového zákona jsou ustanovení o úschovách u realitního zprostředkovatele, který je již nesmí nabízet, pokud o to klient sám písemně nepožádá.      Na každou úschovu musí realitní zprostředkovatel mít zřízen samostatný bankovní účet, který je veden na jeho jméno, pod kterým je zapsán ve veřejném rejstříku. REALITY VLASÁK již tento samostatný účet má zřízen, účet není určen pro běžný platební styk, peníze na účtu jsou pojištěny             a prostředky na účtu nelze použít k úhradě pohledávek uschovatele – peníze jsou uschovány v obdobném režimu, jako u advokáta nebo notáře.

V neposlední řadě tento zákon obsahuje podrobnější úpravu o vyplacení provizi realitnímu zprostředkovateli, která je splatná nejdříve dnem uzavření realitní smlouvy.

Účinnost některých ustanovení tohoto zákona, byla aktuálně z důvodu „koronavirové“ situace  odložena až na začátek roku 2021.

Novela se týká § 25 a posouvá lhůtu pro splnění povinnosti ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost "Realitní zprostředkování" a doložit odbornou způsobilost za 6 na 12 měsíců, tzn. do 3.3.2021.

Druhou změnou je umožnění podnikání nových realitních zprostředkovatelů, kteří mohou 6 měsíců od účinnosti novely poskytovat realitní zprostředkování jako volnou živnost za předpokladu, že činnost budou vykonávat na základě smlouvy s osobou, která je realitním zprostředkovatelem. Nesmí však poskytovat úschovu peněžních prostředků.

 

1.1.2020

Od 1.1.2020 se zvýšil správní poplatek za vkladové řízení na katastru z 1.000,- Kč na 2.000,- Kč.

 


Datum aktualizace : 22.04.2020

  « Zpět | Zapamatovat tuto stránku | Mapa stránek  
  Přeložit stránku do jiného jazyka
anglicky německy španělsky francouzsky maďarsky polsky italsky holandsky rusky hezky česky