Rychle najdi : vše () | domy (2) | kom. nemovitosti (1) | na prodej (2) | pronájmy (1)

» Svět realit

Svět realit

Informace k novele zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

Dne 5. srpna 2016 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 254/2016, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Tato novela nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2016.

http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-nabyti-nemovitych-veci/informace-stanoviska-sdeleni/informace-k-novele-zakonneho-opatreni-senatu-o-dani-z-nabyti-nemovitych-veci-7471

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prodat, darovat, nebo zdědit nemovitost? Co je daňově nejvýhodnější

11.2.2014

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 1.1.2014 platní Zákon o dani z nabytí nemovitých věcí (nahradil Zákon o dani z převodu nemovitostí). Sazba daně z nabytí nemovitých věcí zůstala stejná jako u předchozího zákona -  4 %.

REALITY VLASÁK doporučuje tento článek:

http://finance.idnes.cz/nova-pravidla-pro-dan-z-nemovitosti-dbz-/p_dane.aspx?c=A140113_115339_p_dane_zuk

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 1.1.2014 vstoupil v platnost NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK

REALITY VLASÁK doporučuje tento článek:

http://obcanskyzakonik.justice.cz/

Slova NEMOVITOST, NEMOVITOSTI jsou tímto zákonem nahrazena slovy  NEMOVITÁ VĚC, NEMOVITÉ VĚCI!

Definice na wikipedia:

Nemovitá věc je věc v právním smyslu, jejíž podstata vychází z latinského immobilium („to, co se nedá přemístit“). Někdy bývají nemovité věci nazývány realitami, což pochází z anglického jazyka, kde je ve Spojených státech tento pojem označován jako real estate, ve Velké Británii především pak jako real property.

Občanský zákoník z roku 1964 používal pojmu nemovitost a ve svém § 119 ji definoval jako pozemek nebo stavbu, spojenou se zemí pevným základem (důmchatagaráž apod.). Ostatní věci byly movité. Od 1. ledna 2014 obnovil nový občanský zákoník platnost obecné právní zásady superficies solo cedit (ve významu „stavba je součástí pozemku“) a jako nemovité věci již v § 498 chápe kromě pozemků jen podzemní stavby se samostatným účelovým určením (např. metro nebo vinný sklep). Přesto však význam pojmu nemovité věci rozšířil, protože v právním smyslu jsou takovou věcí i věcná práva k hmotné nemovité věci, jako je tomu podle § 1242 občanského zákoníku u práva stavby, a další práva, která za nemovitou věc prohlásí zákon.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pro klienty zajistíme vyhotovení průkazu energetické náročnosti budovy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY INFORMACE PRO VLASTNÍKY DOMŮ A BYTŮ

Od 1.1.2013 má každý vlastník nemovitosti ze zákona (novela zákona č. 406/2000 Sb.) povinnost, při prodeji a pronájmu rodinných a bytových domů, včetně ostatních nemovitostí mít zpracovaný Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), PENB je energetický dokument, který hodnotí veškeré energie potřebné k provozu objektu.navíc je nutné i uvádět údaje z PENB v informačních a reklamních materiálech, již při prodeji nemovitosti.

Pro soukromé vlastníky platí :

1.Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinen

zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti (dále jen „průkaz“) při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov,

zajistit zpracování průkazu pro užívané bytové domy nebo administrativní budovy (to znamená pro objekty již stojící bez ohledu na to zda na nich jsou nebo nejsou prováděny změny)

s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1500 m2 do 1. ledna 2015,

s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1000 m2 do 1. ledna 2017,

s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1000 m2 do 1. ledna 2019,

2.Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinen

zajistit zpracování průkazu

při prodeji budovy nebo ucelené části budovy,

při pronájmu budovy,

od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy,

předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii

možnému kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě budovy nebo ucelené části budovy,

možnému nájemci budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se nájmu budovy nebo ucelené části budovy,

předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii

kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy,

nájemci budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,

zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při

prodeji budovy nebo ucelené části budovy,

pronájmu budovy nebo ucelené části budovy.

 

Vlastník jednotky je povinen:

předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii

možnému kupujícímu jednotky před uzavřením smluv týkajících se koupě jednotky,

od 1. ledna 2016 možnému nájemci jednotky před uzavřením smluv týkajících se nájmu jednotky,

předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii

kupujícímu jednotky nejpozději při podpisu kupní smlouvy,

od 1. ledna 2016 nájemci jednotky nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,

zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při

prodeji jednotky,

od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky.

Pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání předán průkaz (od společenství vlastníků jednotek), může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotkou za uplynulé 3 roky; v tom případě pro něj neplatí povinnost podle předchozí odrážky

Veškeré povinnosti uvedené výše leží vždy na vlastnících, resp. společenství vlastníků jednotek. Při jejich porušení pak hrozí fyzické osobě pokuta až 100 000 Kč, právnické osobě pokuta až 500 000 Kč.

Povinnosti zpracovat průkaz energetické náročnosti se nevztahují na případy:

Pro budovy s energetickou vztažnou plochou menší než 50 m2

Budovy pro bohoslužby a náboženské účely

Stavby pro rodinnou rekreaci (dle vyhlášky č.501/2006 Sb.)

U průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských staveb se spotřebou do 700 GJ/rok

Průkaz zpracovaný pro budovu je také průkazem pro ucelenou část této budovy včetně jednotky.

 

 PENB

Datum aktualizace : 08.09.2016

  « Zpět | Zapamatovat tuto stránku | Mapa stránek  
  Přeložit stránku do jiného jazyka
anglicky německy španělsky francouzsky maďarsky polsky italsky holandsky rusky hezky česky